Ó, Ty, Pane můj (Kytarová mše "Pojď, zpívej píseň jásavou" 1976, 2. Před Evangeliem)

2275

Autoři: Marie Holková, Vít Petrů

Skrýt akordy
  Ó ty,   Pane můj,   ó ty,   Bože můj,
ty Pane   jediný, jediný,
ó, ty   Pane Jezu   Kriste můj,
Králi můj.
1.  Hle přichází   Král věčné   slávy,
chci zpívat   k jeho   chvále,
on s   láskou nese   mír nám   pravý,
chci zpívat   o něm   stále,
chci zpívat   a... zpívat   a...
R:  Jen v   Ježíši je   naše spása,
chcem zpívat   k jeho   chvále,
nám v   jeho jménu   srdce jásá,
chcem o   něm zpívat   stále.
Chcem zpívat   k jeho   chvále,
jen v   Ježíši je   spása,
nám srdce   zajásá,
nám duše   zajásá,
že tobě   můžem zpívat,
ó Pane   můj.
2.  Byl přislíben   po rajském   pádu,
chci zpívat   k jeho   chvále,
by navždy   zlomil smrti   vládu,
chci zpívat   o něm   stále.
R:  Jen v   Ježíši je   naše spása,
chcem zpívat   k jeho   chvále,
nám v   jeho jménu   srdce jásá,
chcem o   něm zpívat   stále.
Chcem zpívat   k jeho   chvále,
jen v   Ježíši je   spása,
nám srdce   zajásá,
nám duše   zajásá,
že tobě   můžem zpívat,
ó Pane   můj.
3.  Jak beránek   je srdcem   tichý,
chci zpívat   o něm   stále,
svou krví   splatil naše   hříchy,
chci zpívat   o něm   stále.
R:  Jen v   Ježíši je   naše spása,
chcem zpívat   k jeho   chvále,
nám v   jeho jménu   srdce jásá,
chcem o   něm zpívat   stále.
Chcem zpívat   k jeho   chvále,
jen v   Ježíši je   spása,
nám srdce   zajásá,
nám duše   zajásá,
že tobě   můžem zpívat,
ó Pane   můj.
Zpěvník ProScholy.cz 2024