Kristus vítězí

1951

Autor neznámý

Skrýt akordy
R:  Kristus vítězí,   Kristus kraluje,
Kristus, Kristus   vládne všem.
1.  Janu Pavlu   nejvyššímu knězi,
otci veškerého   světa,
hojnost, pokoj,   mír a   blaho dej.
R:  Kristus vítězí,   Kristus kraluje,
Kristus, Kristus   vládne všem.
2.  Časy blahé   ať k   nám přijdou,
Kristův mír   sem přinesou,
vládu jeho   nastolí nám   dnes.
R:  Kristus vítězí,   Kristus kraluje,
Kristus, Kristus   vládne všem.
3.  Prosme Hospodina,   Otce,
chválu vzdejme   jeho Synu,
svatý Duch   ať naplňuje   den.
R:  Kristus vítězí,   Kristus kraluje,
Kristus, Kristus   vládne všem.
Zpěvník ProScholy.cz 2024