Skrýt akordy
1.  G Otevřete brány   hradeb   G 7 kamenných,   C otevřete brány   hradeb   G dim srdcí svých,
G otevřete,   H m aby   A m mohl   D 4 dál.   D 7
G Nechte všeho,   nechte obav,   G 7 starostí,   C připravujte cestu   jeho   G dim království,
G připravujte   E m cestu, aby   A 7  vejít   mohl   D 7 slávy   G Král.
R:  G To kvůli   G Krá G 7 li   C Krá G dim li,   G připrav   E m každý cestu,   A 7 cestu   D 7 svou.
To kvůli   G Krá G 7 li,   C Krá G dim li,   G naprav   E m každý cestu,   A 7 cestu křivou,   D 7 cestu   G zlou.
2.  G Pozdvihněte svoje   srdce   G 7 znavená,   C posilněte klesající   G dim kolena,
G otevřete,   H m aby mohl   A m dál.   D 4   D 7
G Není doba   spánku, je   čas   G 7 nabrat sil,   C pominula noc   a den   se   G dim  přiblížil,
G připravujte   E m cestu, aby   A 7 vejít mohl   D 7 slávy   G Král.
Zpěvník ProScholy.cz 2024