Rytmig

schola
O schole
Jsme křesťanská schola, která přes deset let působí v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze. Od října 2012 hrajeme každou středu na studentských mších. Na tohle drtivé tempo jsme si rychle zvykli a k pravidelnému hraní sem tam přibereme další výzvu, třeba Studentský Velehrad, Světový den mládeže, Noc kostelů a další. Hrajeme různé hudební žánry (ale preferujeme Rytmigstyle →), v repertoáru máme písničky jiných autorů i písničky vlastní (tzv. Dixosongy).
Související autoři: Dix
Interpretace písní
Alfa i Omega
Ať nám Hospodin žehná (Svatební žalm)
Ať tvá živá voda
Bojujte dál
Chvalte Hospodina (Chvalte Hospodina všichni národové)
Dar z Tvých darů
Dary (Z mnoha zrn)
Dej chléb, víno na oltář
Den jak den
Díky za Tvůj kříž
Do stínu křídel Tvých
Duchem svatým provázíš, Pane
Effatha (Otvírej našemu Pánu)
Hospodin je můj pastýř
Hospodin kraluje
Hospodine, nade mnou se smiluj (Hospodine, prosím, nade mnou se smiluj)
Jako dým kadidla
Ježíš, Ježíš je Pán
Ježíši, Ty jsi můj Pán
Kristus Pán (Kristus Pán Boží syn)
Kříž (Trním, blátem jsi šel)
Mé dlaně zvednuté
Můj Bůh je můj štít
Na hlubinu zajeď
Naplňuj mne Duchem svým
Neseme, Pane, chléb a víno
Ó, Pane, otevři mé rty
Ordinárium M. Přikryla (Ordinárium Hrozen)
Otče náš nebeský
Otče, chválím
Pane můj, Ty jediný
Plný rozporů
Pojď, teď je ten čas
Připravujte cestu (Otevřete brány hradeb kamenných)
Přiznej Pánu jeho moc a čest
Prosba k Duchu Svatému (Přijď již)
Řekni sám (Řekni sám jak málo zbývá ke štěstí)
Rozjasni svou tvář
Rozlomte zámky bran
Rybáři lidí
Tobě patří chvála
Toužím (Toužím, po Tobě toužím)
Tvoje jméno vyznávám
Tvůj plamen
Tys můj skalní štít
Větší je náš Bůh (Vodu ve víno změnils)
Vodo života (Jako laň, která touží)
Všichni jako ovce
Vyvyšuju Tebe, Pane
Vzývám Tvoje svaté jméno (jméno Ježíš, Král)
Zaradoval jsem se, když mi řekli (Žalm 122)
Zůstaň s námi, Pane
Zpěvník ProScholy.cz 2023