Rytmig

schola

O schole
Jsme křesťanská schola, která přes deset let působí v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze. Od října 2012 hrajeme každou středu na studentských mších. Na tohle drtivé tempo jsme si rychle zvykli a k pravidelnému hraní sem tam přibereme další výzvu, třeba Studentský Velehrad, Světový den mládeže, Noc kostelů a další. Hrajeme různé hudební žánry (ale preferujeme Rytmigstyle →), v repertoáru máme písničky jiných autorů i písničky vlastní (tzv. Dixosongy).
Interpretace písní
Alfa i Omega
Ať nám Hospodin žehná (Žalm 128)
Ať tvá živá voda
Chvalte Hospodina (všichni národové) (Žalm 117)
Dar z Tvých darů
Dej chléb, víno na oltář
Den jak den
Díky za Tvůj kříž
Do stínu křídel Tvých
Duchem svatým provázíš, Pane
Effatha (Otvírej našemu Pánu)
Hospodin je můj pastýř
Hospodin kraluje
Hospodine, nade mnou se smiluj
Jako dým kadidla
Ježíš, Ježíš je Pán
Ježíši, Ty jsi můj Pán
Kristus Pán (Chrystus Pan)
Kříž (Trním, blátem jsi šel)
Mé dlaně zvednuté
Můj Bůh je můj štít
Na hlubinu zajeď
Naplňuj mne Duchem svým
Nastal čas
Neseme, Pane, chléb a víno
Ó, Pane, otevři mé rty
Ordinárium Hrozen (M. Přikryl)
Otče náš nebeský
Otče, chválím
Pane můj, Ty jediný
Pojď, teď je ten čas
Požehnaný jsi, Bože
Připravujte cestu (Otevřete brány hradeb kamenných)
Přiznej Pánu jeho moc a čest
Prosba k Duchu Svatému (Přijď již)
Řekni sám (jak málo zbývá ke štěstí)
Rozlomte zámky bran
Tobě patří chvála
Toužím, po Tobě toužím
Tvoje jméno vyznávám
Tvůj plamen
Tys můj skalní štít
Vodo života (Jako laň, která touží) Žalm 42
Všichni jako ovce
Vyvyšuju Tebe, Pane
Vzývám Tvoje svaté jméno
Zaradoval jsem se, když mi řekli (Žalm 122)
Zůstaň s námi, Pane
Zpěvník ProScholy.cz 2020