Zpívejte se mnou písně chval

5041

Autor: Komunita Emmanuel

Skrýt akordy
R:  Zpívejte se   mnou písně   chval,
jásot ať   nekončí.
Pán divy   pro mě   vykonal
a pro   vás je   též učiní.
1.  Na nepatrnou   dívku shlédl
Hospodin, můj   Pán
a dobrodiním   naplnil.
V něm   jásá duše   má!
2.  On velké   věci učinil   mně,
Svatý, Všemocný.
Ať jeho   svaté jméno   Zem
i nebe   velebí.
R:  Zpívejte se   mnou písně   chval,
jásot ať   nekončí.
Pán divy   pro mě   vykonal
a pro   vás je   též učiní.
3.  Svou mocí   rozptyluje ty,
kdo pyšně   smýšlejí
a dává   milosrdenství
těm, kdo   se Ho   bojí.
4.  Je Bůh,   jenž sytí   hladové
a zvedá   ubohé.
On plní   sliby praotcům
a chrání   děti své.
R:  Zpívejte se   mnou písně   chval,
jásot ať   nekončí.
Pán divy   pro mě   vykonal
a pro   vás je   též učiní.
Zpěvník ProScholy.cz 2024