Dobrá zpráva

4202

Autor: Dix

Skrýt akordy
R:  Dobrou   D zprávu hlásejte
do celého   A světa.
G Pána chvalte,   hale A luja.
H m Vládne nad   námi,
po všechna   A léta.
G Oslavujte jej,   každý   D den.
1.  G Hlásejte evan D gelium,
všichni   A lidé, všechny   D národy.
H m Hospodin mocně   D vládne,
a Jeho   A věrnost, trvá   navě D ky.
R:  Dobrou   D zprávu hlásejte
do celého   A světa.
G Pána chvalte,   hale A luja.
H m Vládne nad   námi,
po všechna   A léta.
G Oslavujte jej,   každý   D den.
Zpěvník ProScholy.cz 2024