do u krý vám, lás ky Do stí nu Tvých se del kří del Tvých nu kří u se krý do sli to Tvé, do stí ní, Chrá že náš. níš Ó, Bo vám. náš, Bo že sám. Ty nás Ty sám,
Skrýt akordy
  /:   ( Gb ) Do stínu   H m křídel   H m 7 /A Tvých se   ukrý E m /G vám,
do lásky   H m Tvé,   G maj7 do slitová Gb 4 ní,
Gb do stínu   H m křídel   H m 7 /A Tvých se   ukrý E m /G vám.
Ó, Bože   H m náš,   G maj7 Bože   Gb 4 náš.   Gb
H m Chrá H m 7 /A níš   E m /G nás Ty   H m sám,   G maj7 Ty   Gb 4 sám.   Gb  :/
Zpěvník ProScholy.cz 2024