Jiří Černý

autor

Autorské písně
Adventní II.
Ať se Ti koří celá země
Ave crux
Buď vůle Tvá (Bože Otče)
Do stínu křídel Tvých
Effatha (Otvírej našemu Pánu)
Eucharistia (Toto je moje tělo)
Factus est Dominus
Hle, stojím u dveří
Ježíši ukřižovaný
Klečím tu, Pane, před Tebou
Má sílo
Má víra
Mé dlaně zvednuté
Na oltář
Neseme, Pane, chléb a víno
Oculi omnium
Ordinárium (J. Černý)
Osvoboď nás pravdou
Otče náš (J. Černý)
Otevřme písmo
Pod Tvým křížem
Pojďme (ve jménu Páně)
Přichází náš Pán
Přijď, Bože Duchu Svatý
Přijímám
Prope est Dominus
Prosíme, odpusť nám hříchy
Rabunni
Řekni Pánu: Tady jsem
Spiritum Tuae caritatis
Spiritus est qui vivificat
Tady a teď
Tady u Tvých nohou
Tajemství (Těla Kristova)
Ty sám
Uslyším
Už jdou andělé
Venimus adorare eum (Hymna SDM Kolín)
Všechny národy (Žalm 42,7)
Záře z Galileje
Zpívej, brzy už přijde Pán
Zpěvník ProScholy.cz 2020