Jiří Černý

autor
Autorské písně
Adventní II. (Hle, Pán jistě přijde)
Ať se Ti koří celá země
Ave crux
Buď vůle Tvá (Bože Otče)
Do stínu křídel Tvých
Ecce Homo!
Effatha (Otvírej našemu Pánu)
Eucharistia (Toto je moje tělo)
Factus est Dominus
Hle, stojím u dveří
In hoc signo vinces!
Já, Pane, v Tobě
Ježíši ukřižovaný
Jezu
Klečím tu, Pane, před Tebou
Má sílo
Má víra
Mé dlaně zvednuté
Na oltář
Neseme, Pane, chléb a víno
Oculi omnium
Ordinárium (J. Černý)
Osvoboď nás pravdou
Otče náš
Otevřme písmo
Pamatuj
Pod Tvým křížem
Pojďme (Pojďme, ve jménu Páně)
Pokání (Obraťme se k Bohu)
Přichází náš Pán
Přijď, Bože Duchu Svatý
Přijímám
Přinášíme chléb
Prope est Dominus
Prosíme, odpusť nám hříchy
Rabunni
Řekni Pánu: Tady jsem
Slyším
Spiritum Tuae caritatis
Spiritus est qui vivificat
Tady a teď
Tady u Tvých nohou
Tajemství (Tajemství Těla Kristova)
Tvůj Pán (Hymna CSM Žďár 2002, Vy jste sůl země)
Ty sám
Uslyším
Už jdou andělé
V Kristu Ježíši
Všechny národy
Zamiluj si kříž (Kříž zamiluj si kříž)
Záře z Galileje
Zpívej, brzy už přijde Pán
Zpěvník ProScholy.cz 2024