Spiritum Tuae caritatis

918

Autor: Jiří Černý
Licence: BY-SA (uv. původ, zachovejte licenci)

no ne mi bis ri Spi Do tum fun in de. Tu ae ca tis ta ri
Skrýt akordy
  D Spiri H m tum   G Domine   A nobis
Tu D ae cari H m tatis   G infun A de.
překlad: Ducha   své lásky   nám, Pane,   vlej
Zpěvník ProScholy.cz 2024