chů, hří ji li E m li tu tu A m ji. Je ši ží A m ný, E m žo kři u va son. E m e lei ri ky e A m A m ží ši Je E m va ný, u kři žo
Skrýt akordy
  A m Ježíši ukřižova E m ný,
A m lituji hříchů,   E m lituji.
A m Ježíši ukřižova E m ný,
kyri A m e elei E m son.
Zpěvník ProScholy.cz 2024