V Kristu Ježíši

2067

Autor: Jiří Černý

Skrýt akordy
1.  Stále se   radujte.
V modlitbách   neustávejte.
Za všech   okolností děkujte.
Neboť to   je vůle   Boží
pro vás   v Kristu   Ježíši.
R:  Aleluja. Aleluja.
Aleluja. Aleluja.   Amen.
V Kristu   Ježíši.
2.  Plamen Ducha   rozhášejte.
Prorockými dary   nepohrdejte.
Všechno zkoumejte,   dobrého se   držte.
Zlého se   chraňte v   každé podobě.
R:  Aleluja. Aleluja.
Aleluja. Aleluja.   Amen.
V Kristu   Ježíši.
3.  Sám Bůh   Pokoje
ať vás   cele posvětí.
Ať vás   zachová bez   úrazu a   poskvrny
až do   příchodu Krista   Ježíše.
R:  Aleluja. Aleluja.
Aleluja. Aleluja.   Amen.
V Kristu   Ježíši.
4.  Věrný je   ten,
který vás   povolal.
On to   také učiní.
Aleluja. Amen.   V Kristu   Ježíši.
R:  Aleluja. Aleluja.
Aleluja. Aleluja.   Amen.
V Kristu   Ježíši.
Zpěvník ProScholy.cz 2024