Zpívej, brzy už přijde Pán

757

Autor: Jiří Černý
Licence: BY-SA (uv. původ, zachovejte licenci)

H m zpí při jde D Pán, A E vej, H m Zpí zy F m vej, H m br ne bi ří H m na zna me ní, F m br jde A Král. zy E při mo vy kou pe D ní, dli se a E A při chá ce kon vy tr F do vej. H m mi luj, se a E služ, mo dli
Skrýt akordy
  H m Zpí Gb m vej,   H m  brzy     A přijde   D Pán,
H m zpí E vej,   Gb m brzy už   E přijde   A Král.
Září   H m na nebi   zname E ní,
přichá A zí vykoupe D ní,
modli se   a   H m miluj, modli   se a   E služ,
do konce   vytr Gb vej.
Zpěvník ProScholy.cz 2024