bou, za Te Pa ne, je je Teď jít, čas Teď ni. je jít za Te čas Ra bun bou, na pl nit je čas li na pl nit čas li Tvou, kou, Tvou lás kou. lás
Skrýt akordy
  Db m Teď je   A čas jít,   H Pane, za   Te E bou,
je   Gb m čas jít   za   A Tebou, Ra Ab bunni.
Db m Teď je   A čas napl H nit vůli   E Tvou,
je   Gb m čas napl A nit vůli   Ab Tvou
Db m   A   H skou,   E Gb m   A   Ab skou.
Zpěvník ProScholy.cz 2024