Mé dlaně zvednuté

344

Autor: Jiří Černý
Licence: BY-SA (uv. původ, zachovejte licenci)

Bo A m teď, při jmi že můj, dla E m zved nu bět o H 7 dar. tak ja ko čer C ve k to A m stou Mod lit ba E m did lo H 7 vá. ka tak, ja ko C
Skrýt akordy
  Mé dlaně   E m zvednuté přijmi   teď,   A m Bože můj,
tak jako   C večerní obětní   H 7 dar.
Modlitba   E m má ať   k tobě   A m stoupá
tak, jako   C vůně kadidlo H 7 vá.
Zpěvník ProScholy.cz 2024