Studentská schola v Brně u Jezuitů (2004-2006)

autor
Interpretace písní
Abakuk (I když fíkovník nevypučí)
Beati voi poveri (Blahoslavení jsou chudí)
Chvála ať zní
Chvála tobě
Chvalte Hospodina (Chvalte Hospodina všichni národové)
Dávám ti, Pane
Dokonalé město (Dokonalé nádherné město)
Ecce Homo!
Hospodine, nade mnou se smiluj (Hospodine, prosím, nade mnou se smiluj)
In resurrectione tua (In resurectione tua Christe, Ve Tvém vzkříšení)
Jako Maria (Pro Tebe chceme stále žít)
Jesus Christ, You are my life (Jesus Christ You are my live)
K přijímání (Já rád Tě mám)
K Tobě, Pane (K Tobě, Pane s díkem přicházím)
Kdo mě z pout mých
Kéž má duše žije
Koho včelky chválí
Lásky hrad
Mé dlaně zvednuté
Na hlubinu zajeď
Nada te turbe
Ó, přijď, Pane můj
Pojď (Pojď, říká teď Pán)
Pojď ke mně blíž
Právě teď je chválit Pána čas
Přijmi, Pane (Přijmi, Pane, z našich polí chléb)
Přinášíme Otče
Prosba k Duchu Svatému (Přijď již)
Sílu nám dáváš
Soudce všeho světa, Bože
Spiritus Jesu Christi
Svorni jsme
Tajemství (Tajemství Těla Kristova)
Tvůj Pán (Hymna CSM Žďár 2002, Vy jste sůl země)
Ty jsi Hospodine blízko
Ty jsi jediný Bůh
Ubi caritas
Všichni jako ovce
Vznešený
Za to, že v stromech přečtu život (Truvérská mše - závěr)
Zamiluj si kříž (Kříž zamiluj si kříž)
Zář tváře Tvé (Buď světlem nám)
Zůstaň
Zpěvník ProScholy.cz 2024