K přijímání (Já rád Tě mám)

104

Autor: Martin Gřiva
Licence: BY-NC-SA (uv. původ, ne-komerčně, zach. licenci)

A maj se za do žu Ti říct o čí, 1. rád E sus 2 E sus 2 mám, A maj jsi Ty la, když zlo E sus 2 E sus 2 můj Pán, Bůh A maj a se žu, za Te bou čí. G m ú A maj to mo vat A maj plou řem pro všed ních A 6 mán, C m ob A maj lím, E sus 2 Chvá 2. H sem E sus 2 sám. vždyť A sus 2 nej dnů, dal. E sus 2 Chvá vot E sus 2 svůj hřích můj jsi A maj že ži pro ra A maj chtěl, a bych se do val. A maj lím, že Ty jsi E sus 2 no šu ju C m jmé Tvé, Pa ne, vy vy G m Dnes, Pán A sus 2 můj a E sus 2 Král. H zal, A 6 Tys ta roz je mo A maj pou žu jen A maj vní mat, E sus 2 R: ko jak blíz staň mi kdy při vat a A maj mat. E sus 2 mám kdy chá pu, Ty ko A maj ja vat. E sus 2 C m Na dru se na
Skrýt akordy
1.  E 2 Já rád     A maj7 mám,
E 2 můžu Ti   říct zase   A maj7 do očí,
E 2 můj Bůh   a   A maj7 Pán.
E 2 Ty jsi   má síla,   když zlo   A maj7 útočí,
Ab m už zase   můžu Tebou   Db m objímán
A 6 proplouvat   A maj7 mořem všedních   H dnů,
vždyť   A 2 nejsem   E 2 sám.   A maj7   E 2   A maj7
2.  E 2 Chvá A maj7 lím,
E 2 že pro   můj hřích   jsi Svůj   A maj7 život dal,
E 2 chvá A maj7 lím,
E 2 že Ty   jsi chtěl,   abych se   A maj7 radoval,
Ab m dnes, Pane,   vyvyšuji   Db m jméno Tvé.
A 6 Tys moje   A maj7 pouta rozvá H zal,
můj   A 2 Pán a   E 2 Král.   A maj7   E 2   A maj7
R:  E 2 Zůstaň mi   blízko, jak   jen   A maj7 můžu Tě   vnímat,
E 2 ať chápu,   kdy mám   dávat   A maj7 a kdy   přijímat,
Db m nauč mě   na druhé   se   A maj7 jako Ty   dívat.   E 2
3.  E 2 Můj Bůh   a   A maj7 Pán,
E 2 to z   dálky zní   slova   A maj7 o štěstí,
E 2 rád přijí A maj7 mám
E 2 Tvůj těžký   kříž i   Tvé   A maj7 vítězství.
Ab m Ty se   mnou jsi   a já   se   Db m dotýkám
A 6 Tvých ran   a   A maj7 zase můžu   H říct,
A 2 můj   E 2 Pán.   A maj7   E 2   A maj7
4.  E 2 Chvá A maj7 lím,
E 2 dotykem Svým   pokoj   A maj7 rozdáváš,
E 2 vím, dávno   A maj7 vím,
E 2 že v   srdci Tvém   pro mě   A maj7 místo máš
Ab m a kdybys   všude byl   jen   Db m odmítán,
A 6 ty u     A maj7 taky místo   H máš,
A 2  rád     E 2 mám.   A maj7   E 2   A maj7
R:  E 2 Zůstaň mi   blízko, jak   jen   A maj7 můžu Tě   vnímat,
E 2 ať chápu,   kdy mám   dávat   A maj7 a kdy   přijímat,
Db m nauč mě   na druhé   se   A maj7 jako Ty   dívat.   E 2
Zpěvník ProScholy.cz 2024