Dávám ti, Pane

240

Autor: Hana Svobodová
Licence: BY-SA (uv. původ, zachovejte licenci)

hy, co chny F tou mám, G ti, A m Pa vám vše C ne, jen ty G sám. sta číš Chci vám a A m F C řím, že dnem i A m s mod lit žít před kří C tvým žem no E m dej svou Pa ne, E m mi lost bou G a F lat: Dej, vo C C vám ti, všem, kdo F A m tách G jsou. na ces chno, co C jsem. ne, vše ne, F A m Pa vám ti, G Pa
Skrýt akordy
1.  C Dávám ti,   A m Pane, všechny   F touhy, co   G mám,
C dávám a   A m věřím, že   F stačíš jen   ty   G sám.
R:  Chci   C žít před   křížem   E m tvým nocí   i   A m dnem s   modlit F bo G u
a   C volat: Dej,   Pane,   E m dej svou   milost   A m všem, kdo   F na cestách   G jsou.
2.  C Dávám ti,   A m Pane, síly   F chabé, co   G mám.
C Dávám a   A m věřím, že   F stačíš jen   ty   G sám.
R:  Chci   C žít před   křížem   E m tvým nocí   i   A m dnem s   modlit F bo G u
a   C volat: Dej,   Pane,   E m dej svou   milost   A m všem, kdo   F na cestách   G jsou.
3.  C Dávám ti,   A m Pane,   F dávám ti,   G Pane, všechno,   co   C jsem.
Zpěvník ProScholy.cz 2024