Bob Fliedr

autor
Autorské písně
Aleluja (Páni, to je zpráva)
Až se za chviličku narodíš
Betlém na kredenci
Brácha den (Už k nám přišel brácha den)
Broučkova ukolébavka
Chvála, Tobě patří chvála
Chvalte Pána
Čistá jak studánka
Daniel
Dávám ti tuhletu zem
Dáváš nám, Pane
Dej mi duše
Deset roků
Dík (Že jsi Jana Boska, Pane)
Dobrotivá
Dondon dyrydy dondon
Fíkovník
Gedeón
Houdajdůhou
Jsem
Kéž na Tvou přímluvu
Koho včelky chválí
Kristus Pán (Do kostela v džínách)
Kříž (Láskou svou)
Lajlaj důdap tabidybam
Lásky hrad
Matouš
Na Golgotu
Nebeská matka
Noe
Obyčejná
Otvírá se brána
Plotna je tvůj oltář
Podepírá
Podivuhodný
Přijmi, Pane (Přijmi, Pane, z našich polí chléb)
Přítel (Kolik je cest na rozcestí)
Půlmetrovej zázrak
Ranní prosba (Prosímě tě, Pane)
Roztáhni křídla a leť
Rozžíhá
Růžencová (Zdrávas Maria, moudrá Maria)
Šalamoun
Smutno je pastýřům
Tak jako strom se loučí
V chudé stáji
Večerní prosba (Než půjdeme spát)
Volání
Vychází
Vzdejme Pánu díky (Svý kroky rozezpívej)
Zpívej dál
Interpretace písní
Zpěvník ProScholy.cz 2024