Skrýt akordy
R:  G V době   vlády krále   D Šalamouna   A 7 měla pravda   D svátek,
G podvodníci smutně   D zírali jak   A 7 stonky bez   pou D pátek.
1.  D Jednoho dne   přišly k   panu králi   A 7 dvě plačící   D matky,
D král je   přijal pěkně   najednou i   A 7 s jejich   nemluv D ňátky.
G První kluk   byl jako   z alabastru,   D druhý strašně   bledý.
Každý rychle   poznal, že   vydechl   A 7 v noci   napo D sledy.
2.  Menší žena   křičí: Pane   králi, živý   kluk je   můj syn.
A ta   druhá na   ni: Budeš   ztícha, živý   kluk je   můj syn.
A jak   obě slovy   špičatými do   sebe dál   ryjí,
postupně Šalamoun   dovídá se   smutnou historii:
3.  Bydlely jsme   spolu v   jednom domě,   každá synka   měla,
když ten   její v   noci udusil   se, zbláznila   se zcela.
Mrtvolu odnesla   na mou   postel a   mé dítě   k sobě,
Mně patří   ten živý,   jí ten   mrtvý, to   tvrdí však   obě.
4.  Král si   hlavu láme   během dlouhých,   nekonečných nářků,
jak odhalit   ženu pravdomluvnou   a jak   poznat lhářku.
Meč mi   nechte přinést,   volá náhle   — oči   skáčou z   důlků —
zdravé dítě   hezky rozpůlíme,   ať má   každá půlku.
5.  První matka   hlasem sténajícím   na mocnáře   tlačí:
Nezabíjejte to   nemluvňátko, jí   ho dejte   radši.
Druhá matka   praví: Šalamoune,   ať jsme   fifty fifty,
ona polovinu   a já   polovinu, jak   jsi řekl   dřív ty.
6.  Konečně král   může oznámit,   už nejsme   v tené   sluji,
pravda vyšla   právě na   povrch, a   proto prohlašuji:
Ta, co   řekla, dítě   nesekejte, to   je, páni   bratři,
pravá matka   synka souzeného,   jí to   dítě patří.
7.  Celým krajem,   celou zeměkoulí   jde od   ucha k   uchu:
Pravdomluvná žena   zvítězila, chlapeček   je v   suchu.
Celým krajem,   celou zeměkoulí   letí dobrá   zpráva.
Děti zdraví   všechny mocipány,   Šalamounům sláva!
Zpěvník ProScholy.cz 2024