Skrýt akordy
1.  To vám   bylo pozdvižení,
to vám   byla mela,
když král   nechal do   lví jámy
hodit Daniela.
Není žádná   psina prožít   se lvy
pár dnů   v chládku.
/: Snad   bych vám   to ale   měl říct
pěkně po   pořádku. :/
R:  Daniel, Daniel,
opravdickou víru   měl,
Daniel, Daniel,
pevnou víru   měl.
2.  Kdysi dávno   v Babylóně   lidé jinak   znalí
klaněli se   bůžkům, které   z hlíny   uplácali,
klaněli se   bůžkům, ale   bůžci nejsou   živí,
/: člověk   se těm   lidem dneska   z hloubi   srdce diví.   :/
R:  Daniel, Daniel,
opravdickou víru   měl,
Daniel, Daniel,
pevnou víru   měl.
3.  Daniel si   troufal říci:   Pane králi,   hodlám
klanět se   jen Bohu   — Tvůrci   světa, a   ne modlám!
Pohany to   — jak   je psáno   — rozběsnilo   velmi,
/: předhodili   Daniela před   hladové šelmy.   :/
R:  Daniel, Daniel,
opravdickou víru   měl,
Daniel, Daniel,
pevnou víru   měl.
4.  Bůh byl   ve dne   v noci   s naším   dobrým Danielem,
chránil ho   před nepříjemným   dotíráním šelem.
Kdo má   pro strach   uděláno, kdo   je duše   čistá,
/: může   být i   ve lví   jámě klidně   optimista. :/
R:  Daniel, Daniel,
opravdickou víru   měl,
Daniel, Daniel,
pevnou víru   měl.
5.  Daniel se   zvířat nebál,   trápilo ho   spíše,
že mu   pořád hlasitěji   kručí kdesi   v břiše.
Lvům házeli   kusy masa,   jemu ani   špetku.
/: Kde   má člověk   ve lví   jámě sehnat   něco k   snědku? :/
R:  Daniel, Daniel,
opravdickou víru   měl,
Daniel, Daniel,
pevnou víru   měl.
6.  Bohu bylo   Daniela líto,   a tak   honem
anděly si   nechal svolat   nejsilnějším zvonem.
Jednomu z   nich přikázal:   Je okamžitě   třeba
/: ve   lví jámě   obdarovat bratra   kouskem chleba.   :/
R:  Daniel, Daniel,
opravdickou víru   měl,
Daniel, Daniel,
pevnou víru   měl.
7.  Anděl ihned   odebral se   až do   judské země,
na proroka   Abakuka spustil   celkem jemně:
Pokrm, který   v koši   neseš, mimořádně   voní,
/: podívej,   běž ke   lví jámě,   hoď to   jídlo do   ní! :/
R:  Daniel, Daniel,
opravdickou víru   měl,
Daniel, Daniel,
pevnou víru   měl.
8.  Abakuk se   ohražoval: Nevím,   kde je   jáma,
jakpak můžu   odnést jídlo   kamsi do   neznáma?
Nápravu zde   sjednávala andělova   ruka,
/: bez   řečí za   chomáč vlasů   čapla Abakuka.   :/
R:  Daniel, Daniel,
opravdickou víru   měl,
Daniel, Daniel,
pevnou víru   měl.
9.  Anděl spolu   s Abakukem   za kratičkou   chvíli
ocitli se   u lví   jámy, šťastně   byli v   cíli.
A když   dolů zavolali,   ozvalo se:   Cože?
/: Ty   sis na   mě přece   vzpomněl! Děkuji   ti, Bože!   :/
R:  Daniel, Daniel,
opravdickou víru   měl,
Daniel, Daniel,
pevnou víru   měl.
10.  Daniel se   s chutí   najed. A   co bylo   dále?
Sedmého dne   pozvali si   k jámě   pana krále.
Když uviděl   Daniela, Ivy   skrčené v   rohu,
/: začal   zpívat chvalozpěvy   Hospodinu Bohu!   :/
R:  Daniel, Daniel,
opravdickou víru   měl,
Daniel, Daniel,
pevnou víru   měl.
Zpěvník ProScholy.cz 2024