Houdajdůhou

505

Autor: Bob Fliedr

Skrýt akordy
R:  G Houdajdůhou,   D houdajdůhou,
A 7 Hospodin ochrání   D lodičku   D 7 tvou.
G Houdajdůhou,   D houdajdůhou,
A 7 Hospodin ochrání   D lodičku   D 7 tvou.
1.  D Maminka v   dlaních tě   C houpa G la,
D teď ale   A 7 houpe tě   D Nil.   A 7
D Jak v   bouři námořník   C od ma G la,
D nabíráš   A 7 Mojžíši   D sil.   A 7
D Žáby, co   vesele   C klábo G sí,
D než na     A 7 přiletí   D čáp,   A 7
D s podivem   hledí, jak   C v ráko G
D plaví se   A 7 čtvrtroční   D chlap.   A 7
R:  G Houdajdůhou,   D houdajdůhou,
A 7 Hospodin ochrání   D lodičku   D 7 tvou.
G Houdajdůhou,   D houdajdůhou,
A 7 Hospodin ochrání   D lodičku   D 7 tvou.
2.  D I když   tvou kolíbku   C chrání   G jen
D tér tmavý   A 7 jak paní   D noc,   A 7
D lepší loď   nevlastní   C ani   G ten,
D který má A 7  v   Egyptě   D moc.   A 7
D V proutěné   ošatce   C Bůh ti   G dal
D nad jiné   A 7 bezpečnou   D skrýš.   A 7
D A ty,   jak později   C Kristus   G Král
D v lodičce   A 7 klidně si   D spíš.   A 7
R:  G Houdajdůhou,   D houdajdůhou,
A 7 Hospodin ochrání   D lodičku   D 7 tvou.
G Houdajdůhou,   D houdajdůhou,
A 7 Hospodin ochrání   D lodičku   D 7 tvou.
3.  D Až tě   hlad probudí,   C Mojží G ši,
D a spustíš   A 7 pláč, buď   si   D jist,   A 7
D králova dcera     C usly G ší,
D zdvihne tě,   A 7 dostaneš   D jíst.   A 7
D V životě   nesnadný   C úkol   G máš:
D naleznout   A 7 slíbenou   D zem.   A 7
D Boží lid   v Egyptě   C čeká,   G
D zavoláš:   A 7 Dnes v   noci   D jdem!   A 7
R:  G Houdajdůhou,   D houdajdůhou,
A 7 Hospodin ochrání   D lodičku   D 7 tvou.
G Houdajdůhou,   D houdajdůhou,
A 7 Hospodin ochrání   D lodičku   D 7 tvou.
Zpěvník ProScholy.cz 2024