Čistá jak studánka

1832

Autor: Bob Fliedr

Skrýt akordy
R:  C Čistá, čistá,   D mi čistá jak   studánka,
G duše co   setřásla   C hřích, čistá,   čistá,
D mi čistá jak   studánka,   G jasná, jak   napadlý   C sníh.
1.  A mi Do našich   srdcí tě   F zvem,
C hřích Pane   A mi odhazu G jem.
G 7 Pomoz ať   C čisté, čisté,
D mi průzračné studánky
G vrátí se   na naši   C zem.   G
2.  Láska to   je tvoje   zbraň,
tou děti,   Ježíši, chraň,
ať naše   duše jsou   jak voňavé   zahrady,
ne jako   zemdlená pláň.
3.  Láska to   je tvoje   zbraň,
tou naše   rodiče chraň,
ať jejich   duše jsou   jak voňavé   zahrady,
ne jako   zemdlená pláň.
4.  Ježíši, dej   nám svou   zbroj,
když ďábel   začíná boj,
i každé   drobné, drobné,   drobounké zranění
prosíme rychle   nám zhoj.
Zpěvník ProScholy.cz 2024