Skrýt akordy
R:  C Chvalte Pána,   E 7 chvalte Pána,
A m chvalte Pána   C 7 stále,
F spoutaným on   A 7 pouta rozvá D 7 zal,   G 7
C chvalte Pána,   E 7 chvalte Pána,
A m chvalte Pána   C 7 stále,
F mezi králi   D 7 nejvyšší je   G král.   G 7
1.  Ve všech   C domech ať   ho   G chválí,
ať mu   A m zpívá každý   G dům,
C uvolněte   A m místo   F zvučným cimbá G lům,
C jedni chvalte   G harfou, jedni   A m flétnou, kyta G rou,
C do rytmu     G všechny
B bubny pěkně   F jdou, pěnkě   Eb jdou,
pěkně   C jdou   G 7
R:  C Chvalte Pána,   E 7 chvalte Pána,
A m chvalte Pána   C 7 stále,
F spoutaným on   A 7 pouta rozvá D 7 zal,   G 7
C chvalte Pána,   E 7 chvalte Pána,
A m chvalte Pána   C 7 stále,
F mezi králi   D 7 nejvyšší je   G král.   G 7
2.  Vždyť on   C stvořil jasné   G nebe,
stvořil   A m malou, dobrou   G Zem,
C taky modré   A m moře   F se vším,   co je   G v něm.
C Slunci dodal   G světlo, vypo A m čítal cesty   G hvězd,
C člověk, co   ho   G zklamal,
B dostal od   něj   F křest, od   něj   Eb křest,
od něj   C křest.   G 7
R:  C Chvalte Pána,   E 7 chvalte Pána,
A m chvalte Pána   C 7 stále,
F spoutaným on   A 7 pouta rozvá D 7 zal,   G 7
C chvalte Pána,   E 7 chvalte Pána,
A m chvalte Pána   C 7 stále,
F mezi králi   D 7 nejvyšší je   G král.   G 7
3.  Ať ho   C duší, tělem   G každý chválí   A m den ode   dne   G víc,
C mladí nebo   A m staří   F pěkně z   plných   G plic.
C Ukázal nám   G cestu, stejně   A m ukázal nám   G cíl,
C zvítězil nad   G křížem,
B kámen odva F lil, odva Eb lil,
odva C lil.   G 7
R:  C Chvalte Pána,   E 7 chvalte Pána,
A m chvalte Pána   C 7 stále,
F spoutaným on   A 7 pouta rozvá D 7 zal,   G 7
C chvalte Pána,   E 7 chvalte Pána,
A m chvalte Pána   C 7 stále,
F mezi králi   D 7 nejvyšší je   G král.   G 7
Zpěvník ProScholy.cz 2024