Skrýt akordy
1.  Mít jen   majetek a   blahobyt,
peněz nejvíce   chtějí ti,
ke kterým   Ježíš jde,
chytráci z   celnice.
Levi vyhlíží   na zápraží,
měšci obtěžkán,
pak zpozorní   a naslouchá,
co říká   Kristus Pán.
R:  Pojď za   mnou,
nech tu   vše, co   máš,
pojď a   následuj,
Ježíš drží   stráž,
pojď za   mnou,
slyší každý   z nás,
pojď a   následuj,
zboř tu   starou hráz.
2.  Potom byla   velká hostina,
každý jeď   a pil,
a Matouš   se jen   radoval,
že Pán   mu odpustil.
Pročpak jí   a pije   s hříšníky
ten židovský   král?
Věz, pokání   je pro   hříšné
a Ježíš   se dál   smál.
R:  Pojď za   mnou,
nech tu   vše, co   máš,
pojď a   následuj,
Ježíš drží   stráž,
pojď za   mnou,
slyší každý   z nás,
pojď a   následuj,
zboř tu   starou hráz.
Zpěvník ProScholy.cz 2024