Skrýt akordy
  D 2 Vzneše D 2 /Gb ný, tak   jem G ný iba   A ty vieš   ku nám   D 2 byť,
zrane D 2 /Gb ní, zlome G ní bez   o A báv   môžeme   H m prísť.
Ty   A 2 stále ča G káš,   A 2     H m novú   A 2 nádej nám   G dáš,   A 2   H m
ty   A 2 odnímaš hrie G ch,   A 2     H m v tichu   A 2 modlitba   G znie.   ( A 2 )
Zpěvník ProScholy.cz 2023