ný, věč G / H če Ot C 9 C D to la G A m 7 bě, Chvá 1. ný, vděč G / H zyk ja C 9 C D le A m 7 G ve G / H bě, do po k své D C C 9 stvo řil nás A m 7 G žes to G / H bě. ni všich D C C 9 li ži slou A m 7 G by G / H C a G A m 7 3 3 3 3 3 3 3 3 lu ja, le R. A G A m 7 le C ja, lu G / H D 4 ja! D „á“ D 3 3 3 3 a G C le lu G / H A m 7
Skrýt akordy
1.  G Chvála to A m 7 bě, Otče   věč G /H ný,   C     D     C 9
G velebí   A m 7 tě jazyk   vděč G /H ný,   C     D     C 9
G žes nás   stvo A m 7 řil k   své podo G /H bě,   C     D     C 9
G by slouži A m 7 li všichni   to G /H bě.   C     D     C 9
R:  G A A m 7 _ G /H _ C leluja,
G a A m 7 _ G /H _ C leluja,
G a A m 7 _ G /H _ C leluja!
D á D 4 _ D _
2.  G Chvála to A m 7 bě, Synu   Bo G /H ží,   C     D     C 9
G věrných du A m 7 ší drahé   zbo G /H ží,   C     D     C 9
G že ses   A m 7 čil poníži G /H ti,   C     D     C 9
G nás svou   smr A m 7 tí vykoupi G /H ti.   C     D     C 9
R:  G A A m 7 _ G /H _ C leluja,
G a A m 7 _ G /H _ C leluja,
G a A m 7 _ G /H _ C leluja!
D á D 4 _ D _
3.  G Chvála to A m 7 bě, Duchu   sva G /H tý,   C     D     C 9
G že nám   A m 7 číš pozveda G /H ti,   C     D     C 9
G duši na A m 7 ši dary   svý G /H mi,   C     D     C 9
G všemi cnost A m 7 mi šlechetný G /H mi.   C     D     C 9
R:  G A A m 7 _ G /H _ C leluja,
G a A m 7 _ G /H _ C leluja,
G a A m 7 _ G /H _ C leluja!
D á D 4 _ D _
4.  G Za jiná   A m 7 též dobrodi G /H ní,   C     D     C 9
G duše, tě A m 7 la ke   spase G /H ní,   C     D     C 9
G vždy, a   zvlášť   A m 7 dnes prokáza G /H ná,   C     D     C 9
G věčná chvá A m 7 la budiž   vzdá G /H na.   C     D     C 9
R:  G A A m 7 _ G /H _ C leluja,
G a A m 7 _ G /H _ C leluja,
G a A m 7 _ G /H _ C leluja!
D á D 4 _ D _
Zpěvník ProScholy.cz 2024