jem ství va, ta lás ky jem ství to Ta Kris la jem ství ta Kri sta v nás. Ta jem Bo ží člo ství ka, jem ství spá ta sy. á v nás,
Skrýt akordy
  Tajem D m ství těla   A m 7 Kristova,
tajem G ství lásky   D Boží v   nás.
Tajem D m ství člově A m 7 ka,
tajem G ství Krista   v   D nás,
á D m ...   A m 7   G  tajemství   D spásy.
Zpěvník ProScholy.cz 2024