Soudce všeho světa, Bože

2402

Autor neznámý
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

ta ho svě Bo že, 1. Soud vše ce po tvým ne že, nem před trů nost je dher ho, dné mu žá ta vu svě vše ho. měl slá byť
Skrýt akordy
1.  Soudce všeho   světa, Bože,
před trůnem   tvým nepomůže,
žádnému nádhernost   jeho,
byť měl   slávu světa   všeho.
2.  Pro Kristovo   ponížení,
za nás   dostiučinění,
sešli mi   za dar   z výsosti,
Bože, pokoru   s tichostí.
3.  Nedej mít   se pyšně,   hrdě,
k bližním   mstivě snad   a tvrdě.
Nechť křivdy   Tobě samému,
soudci poroučím   pravému.
4.  Ty shlížíš   k poníženému,
v srdci,   v duchu   sevřenému,
Ty, Pane,   víš, co   mi škodí,
víš také,   co k   dobru vodí.
5.  Nechť se   ani pro   dary Tvé,
jež propůjčuješ   z lásky   své,
pyšně nikdy   nevypínám
a svým   bližním nepohrdám.
Amen.
Zpěvník ProScholy.cz 2024