po slou a chej, 1. Pojď E m ke blíž C mně sel D po G 3 3 3 3 3 3 3 3 ství. E m ne E m ra D dost su Ti Slo E m své vo, Bůh E m mněl na A m si vzpo G pro roc D tví. E m roc D tví. E m D nil spl G pro dáv kte Ten je, E m kte 2. Ten, byl, C D na G 3 3 3 3 3 3 3 3 ky, E m Ten, E m bu D de kte á E m si še, po E m tu Me A m slal svě od G D ký, E m D ký. E m D jak zněl od G pří slib
Skrýt akordy
1.  /:   E m Pojď ke   mně blíž   C a poslouchej,
E m nesu ti   D radostné   G po D sel E m ství. :/
E m Bůh si   vzpomněl   A m na své   E m slovo,
D splnil dávná   G pro D ro G ctví,
E m Bůh si   vzpomněl   A m na své   E m slovo,
D splnil dávná   G pro D ro E m ctví.
2.  /:   E m Ten, který   byl,   C Ten, který   je,
E m Ten, který   D bude až   G na   D E m ky, :/
E m poslal světu   A m Mesi E m áše,
D jak zněl   příslib   G od D G ký,
E m poslal světu   A m Mesi E m áše,
D jak zněl   příslib   G od D E m ký.
3.  /:   E m On přišel   sem   C na naši   zem
E m kázat o   D lásce a   G po D E m ní, :/
E m svou krev   prolil   A m za nás   E m všechny,
D zve nás   k násle G do D G ní,
E m svou krev   prolil   A m za nás   E m všechny,
D zve nás   k násle G do D E m ní.
4.  /:   E m Já za   ním jdu,   C pojď také   ty,
E m půjdou nás   D zástupy,   G   D to   E m vím, :/
E m cestou úzkou,   A m která   E m vede
D do Kristova   G krá D lov G ství,
E m cestou úzkou,   A m která   E m vede
D do Kristova   G krá D lov E m ství.
Zpěvník ProScholy.cz 2024