Skrýt akordy
1.  A Přijď již,   E přijď Duchu   Gb m Stvoři D teli,   A Duchu E 7  smíře A ní,   E 7
A přijď již   E a proměň   Gb m svět náš   D celý   A v nové   E stvoře A ní.   E 7
R:  A Duchu   E svatý,   Gb m nás svou   Db m mocí   D v lásce   E obno A vuj,   E
A neza E nech nás   Gb m bez po Db m moci,   D daruj   E pokoj   A svůj.
2.  A Probuď   E svým dechem   Gb m kosti   D suché,   A zažeň E 7  temno A tu,   E 7
A najdi   E zbloudilé,   Gb m oslov   D hluché,   A žehnej   E živo A tu.   E 7
3.  A Probuď   E svědomí   Gb m otu D pené,   A sbližuj   E 7 náro A dy,   E 7
A zavěj   E a přiveď   Gb m zotro D čené   A v říši   E svobo A dy.   E 7
Zpěvník ProScholy.cz 2024