G nu, na mu še tví o O rej E m tví k nám, o tví chá D rej, při do rám ko řím, C 6 sest rej A m 7 brat mu G Du chu, Sva o tví tví E m rej H 7 řán. O mu ží C 6 slo vu Bo do ko D rej, k nám, o tví A m 7 rej při chá C 6 Ef H 7 tha! A m 7 fa řán. H 7 Ef fa G D tha! E m
Skrýt akordy
  Otví E m rej našemu   G Pánu, otví D rej, přichází   k nám,
otví A m 7 rej bratřím,   C 6 sestrám doko H 7 řán.
Otví E m rej Svatému   G Duchu, otví D rej, přichází   k nám,
otví A m 7 rej Božímu   C 6 slovu doko H 7 řán.
Effa E m tha!   G   D  Effa A m 7 tha!   C 6   H 7
Zpěvník ProScholy.cz 2024