Venimus adorare eum (Hymna SDM Kolín 2005)

1020

Autor překladu: Jiří Černý

Skrýt akordy
1.  D Proč vzdávají   se   G králové   E m 7 zlatých pa D /Gb láců,
H m 7 proč dávají   se   G 7+ králové na   E m 7 pouť za   hvěz A 4 dou,
G proč klaní   se   E 7 /Ab dítěti králové   D /A v nuzné   stáji?   H m 7
E m 7 Když se   jich zeptáš,   G /A zpívají:
R:  D Venimus adorare   E m 7 e D um, Im C manuel,   G Bůh je   A 4 s ná A mi.
D Venimus adorare   E m 7 e D um, Im C manuel.   G     A 4
D Venimus adorare   E m 7 e D um, Im C manuel,   G Bůh je   A 4 s ná A mi.
D Venimus adorare   E m 7 e D um, Im C manuel.   G
2.  D Proč stádá   svá o G pouštějí   E m 7 chudí pa D /Gb stýři,
H m 7 proč kůry   anděl G 7+ ské v   noci   E m 7 posloucha A 4 jí,
G proč klaní   se   E 7 /Ab dítěti pastýři   D /A v nuzné   stáji?   H m 7
E m 7 Když se   jich zep D /Gb táš,   G     G /A zpívají:
R:  D Venimus adorare   E m 7 e D um, Im C manuel,   G Bůh je   A 4 s ná A mi.
D Venimus adorare   E m 7 e D um, Im C manuel.   G     A 4
D Venimus adorare   E m 7 e D um, Im C manuel,   G Bůh je   A 4 s ná A mi.
D Venimus adorare   E m 7 e D um, Im C manuel.   G
3.  D Proto se   kla G níme a   E m 7 proto zpí D /Gb váme:
On je   H m 7 s námi   a   G 7+ v nás,   E m 7 vá nám   chléb a   A 4 víno.
G Proto se   kla E 7 /Ab níme, že   D /A Pána vi H m 7 díme,
ten   E m 7 chléb je   on, živý   chléb   D /Gb je on   G
a   G /A proto s   námi zpívej:
R:  D Venimus adorare   E m 7 e D um, Im C manuel,   G Bůh je   A 4 s ná A mi.
D Venimus adorare   E m 7 e D um, Im C manuel.   G     A 4
D Venimus adorare   E m 7 e D um, Im C manuel,   G Bůh je   A 4 s ná A mi.
D Venimus adorare   E m 7 e D um, Im C manuel.   G
Zpěvník ProScholy.cz 2024