Ať tvá živá voda

253

Originál: Let Your Living Water
Autor neznámý,
autor překladu: Karel Řežábek

Skrýt akordy
1.  D Ať Tvá   živá   G voda duši   D mou   A obmý D vá,
D ať Duch   Svátý   G přijde, ať   se   D mnou   A přebý D vá,
  D vezme každé   G trápení,   jež   D svírá   A mysl   D mou.
H m Vím, že   s každou   G starostí smím   A jít za   D Tebou.
R:  /:   D Ježí G ši,   D ó Duchu   A Svatý,
H m můj   G Otče   A nebeský.   D  :/
2.  D Prosím Duchu   G svatý, přijď   D víc,   A prosím   D přijď,
D drž mě   ve své   G blízkosti, ať   D znát   A víc Tě   D smím.
D Pochybnosti,   G strach a   pýchu   D A žeš mi   D vzít,
H m veď mě   ve své   G lásce, toužím   A Tvou cestou   D jít.
3.  D Dej svůj   život   G Pánu, ať   ho   D sám   A napl D ní.
D Dovol, ať     G Ježíš ucho D   A do dla D ní.
D Svobodný a   G šťastný jenom   D s Ním   A můžeš   D být.
H m Potom smíš   na   G věky vládnout   A s Ním   v královs D tví.
Zpěvník ProScholy.cz 2024