no E m jmé svě Tvé po ce 1. Ot če, D lím G chvá lím, D je C no G chvá né, D Tvé jmé C če.. né. D Ot D E m na še C né. ky vy E m ja, jen le D lu Ha G R: ja, E m le ha lu D jen C zní To mé, G dík chvá ly mé. G Ha le.. D C To ly G mé. zní chvá dík
Skrýt akordy
P:  G     D
1.  /: Otče,   G chvá D lím   E m jméno Tvé   posvěce C né,
D Tvé jméno   G chvá D lím, ať   je   E m navěky vyvýše C né.   D  :/
R:  G Hale D lu E m ja, jen   C Tobě zní   dík chvály   G mé.
Hale D lu E m ja, jen   C Tobě zní   dík chvály   G mé.
Hale D lu E m ja, jen   C Tobě zní   dík chvály   G mé.
Hale D lu E m ja, jen   C Tobě zní   dík chvály   G mé.   D
Zpěvník ProScholy.cz 2024