no jmé tvé, E m se svěť R: Ot po náš če E m bes D ký, C ne E m tvá. le D buď E m tvo přijď je ství, lov C krá bou zí, E m pro se kde tvůj lid D 1. Tam, cích C v srd všech D tam, tvůj E m chrám, kde ros te D D C E m tvá! le tvých D C tvá, D le E m
Skrýt akordy
R:  E m Otče náš   C nebeský,   D posvěť se   jméno   E m tvé,
E m přijď tvoje   C království,   D buď vůle   E m tvá.
1.  D Tam, kde   tvůj lid   se   E m probouzí,
D tam, kde   roste tvůj   E m chrám,
C v srdcích   všech dětí   D tvých
  C vítězí   D vůle   E m tv D á.
  C vítězí   D vůle   E m tvá!
2.  D Tam, kde   Duch svatý   E m přichází,
D dary své   rozdá E m vá,
C jaká je   teď vůle   D tvá?
Co   C dal jsem   ti,   D předávej   E m d D ál,
co   C dal jsem   ti,   D předávej   E m dál.
3.  D Někdy mne   zkoušky tak   E m svírají,
D padám a   prohrá E m vám,
C řekni, jak   vůle tvá   D zní?
C Bojuj až   D do vítězs E m tv D í,
C bojuj až   D do vítěz E m ství!
4.  D Pane, můj   bratr mne   E m nemá rád,
D za zády   mne pomlou E m vá,
C toužím teď   vůli tvou   D znát.
C Odpusť mu   D tak, jako   E m j D á,
C odpusť mu   D tak, jako   E m já!
Zpěvník ProScholy.cz 2024