Skrýt akordy
1.  /: Tobě   patří   A chvála,
čest a   A maj7 sláva,
my zve G dáme svoje   dlaně,
my vo H m láme: Ty   jsi   E Pán! :/
R:  /: Vždyť   Ty jsi   A Pán,
Ty jediný,   Ty jsi   Gb m Král,
Ty jsi   tolik nádherný,   D   H m
celý   E svět se   ti kla E 7 ní. :/
B:  Neboť   D Tvé je   královst E ví,
moc i   A sláva na   Gb mi ky,
v Tvém   D jménu je   E síla,
Ty jsi   Db m Alfa, Omega Gb m ,
/: Ty   jsi   D Ježíš, Ty   jsi Pán,   H m   E
Vládce   A můj!   Gb m :/
Zpěvník ProScholy.cz 2024