Skrýt akordy
R:  A Zůstaň s   námi,   Db m Pane, když   se   Gb m stmívá,
H m zůstaň s   námi   E m den se   nachý A lil,   A 7
D zůstaň s   námi,   G už se   připoz C dívá,
D zůstaň s   námi,   H když ubývá   E sil.   E 7
1.  A m Nad bázlivou   D duší   G a nad   slabým   C tělem
F slituj se,   H Pane,   E m lačným   D chléb svůj   G dej.   E 7
A m U svého   D stolu teď   G buď nám   hosti C telem
F a v   kalich   H prázdný   E m nové   D víno   E m vlej.   E 7
2.  A m Otevírej   D oči,   G které nevi C dí Tě,
F nevidí   H pravdu,   E m znají   D jenom   G klam.   E 7
A m Důvěru   D probuď v   nás,   G jakou mívá   C dítě,
F promluv k   nám,   H Pane,   E m řekni:   D „Pokoj   E m vám."   E 7
3.  A m Do svých   ran vlož   D ruce   G skleslé pochyb C ností,
F zrno v   zem   H vseté   E m zas nám   D připo G meň.   E 7
A m Pozvání k   D slávě Tvé,   G bílé roucho   C hostí,
F čas, který   H chystá   E m přebo D hatou   E m žeň.   E 7
Zpěvník ProScholy.cz 2024