Skrýt akordy
1.  E m Rozjasni svou   tvář
A m nad svým   služebníkem,
E m v milosrdenství   svém mě   H m zachraň.
R1:  Hospo G dine, kéž   A nejsem zahan C ben,
když Tě   A volám.
Hospo G dine, kéž   A nejsem zahan C ben,
když Tě   A volám.   E m
2.  E m Stvoř mi   srdce čisté,
A m nepočítej hřích   můj,
E m veď mě   pro své   jméno až   H m k cíli.
R2:  Hospo G dine, teď   A vyznám:
Pán jsi   C můj, v   Tebe   A doufám.
Hospo G dine, teď   A vyznám:
Pán jsi   C můj, v   Tebe   A doufám.   E m
Zpěvník ProScholy.cz 2024