Bůh je záštita má

2272

Autor: D. Vejborová

Skrýt akordy
R:  Bůh je   C záštita má,
Bůh je   G záštita   C má.
Bůh je   C 7 záštita   F má,   F m
s ním   C nemu G sím se   C bát.
1.  Nevím, co   mi žítřek   tají,
strasti   G bez konce   se   C zdají,
Mraky   C 7 cestu zakrý F vají,
ale   C Bůh je   G spása   C má.
R:  Bůh je   C záštita má,
Bůh je   G záštita   C má.
Bůh je   C 7 záštita   F má,   F m
s ním   C nemu G sím se   C bát.
2.  Každý den   od procitnutí
k nové   G honbě štvát     C nutí,
nikde   C 7 místa k   spoči F nutí,
jenom   C v Bohu   G najdu   C mír.
R:  Bůh je   C záštita má,
Bůh je   G záštita   C má.
Bůh je   C 7 záštita   F má,   F m
s ním   C nemu G sím se   C bát.
3.  Kolem svět   se rve   a plení
lidské   G vztahy zlato   C mění,
Bože,   C 7 dej, ať   v poku F šení
vím, že   C ty se   G staráš   C sám.
R:  Bůh je   C záštita má,
Bůh je   G záštita   C má.
Bůh je   C 7 záštita   F má,   F m
s ním   C nemu G sím se   C bát.
Zpěvník ProScholy.cz 2024