spo din G že hná Ho A nám še na ho dny chny 3 D po vše života. 3 3 vo ta. A ži
Skrýt akordy
  Je také rozšířena varianta refrénu "Ať vám" (srov. Ať nám),
jinak totožná s originálem písně.
Tato úprava je ovšem chybná a neměla by být užívána při liturgii.
R:    C nám Hospodin   B žehná
F po všechny   dny našeho   C života.
1.  C Blaze každému,   kdo se   bojí   B Hospodina,
kdo   F kráčí po   jeho ces C tách.
Budeš jísti   z výtěžku   svých   B rukou,
F bude ti   blaze a   dob C ře.
Tvá manželka   bude jako   plodná   B réva
F uvnitř tvého   C domu.
Tvoji synové   jako výhonky   B oliv
F kolem tvého   C stolu.
R:    C nám Hospodin   B žehná
F po všechny   dny našeho   C života.
2.  C Hle, tak   bývá   B požehnán muž,
F který se   bojí   C Hospodina.
Požehnej tě   Hospodin   B ze Siónu,
F abys viděl   štěstí Jeruzaléma
po všechny   dny svého   C života.
R:    C nám Hospodin   B žehná
F po všechny   dny našeho   C života.
3.  C Abys viděl   syny svých   B synů,
F pokoj   C v Izraeli.
R:    C nám Hospodin   B žehná
F po všechny   dny našeho   C života.
Zpěvník ProScholy.cz 2024