Veleben buď Hospodin

4211

Autor: Dix

Skrýt akordy
R:  Vele D ben buď   Hospo G din, skála   D má.   G
Vele Gb m ben buď   Hospo G din, skála   A má.
On učí     Gb m ruce bojo G vat,
On učí     D prsty zápo A lit.
Vele D ben buď   Hospo G din, skála   D má.
1.  On je   A mé milosr D denství,
On je   A mé útoči D ště,
On je     A pevnost
a můj   Db 7 zachránce, můj   Gb m štít. (á-á-á)
On mi   podma D ňuje náro G dy,
Jeho   D chci každý   den vele A bit.
Tobě, Bože,   D novou píseň
G ústa má   zpíva A jí.
R:  Vele D ben buď   Hospo G din, skála   D má.   G
Vele Gb m ben buď   Hospo G din, skála   A má.
On učí     Gb m ruce bojo G vat,
On učí     D prsty zápo A lit.
Vele D ben buď   Hospo G din, skála   D má.
Zpěvník ProScholy.cz 2024