Dveře (Turn Your Ear To Me, Kdo uslyší mé volání)

4040

Autor: Dix

Skrýt akordy
R:  Kdo   Eb m uslyší mé   volá Db ní, (mé   volání)
H  kdo   na pomoc   mi   B přijde, (přijde)
od   Eb m nepřátel mě   uchrá Db ní (mě   uchrání)
a   H kdo neodsou B dí mě?
1.  Eb m  Vysvoboď     H z rukou   zlých,   Gb  nepřátel   Db svárlivých,
Eb m  úklady   mi   H chystají,   Gb  loví   do pa Db stí.
Eb m Dny plné   H nářků,   Gb roky staro Db stí,
Eb m  kdo   ruku mi   H podá,   Gb kdo mne   vypro Db stí?
R:  Kdo   Eb m uslyší mé   volá Db ní, (mé   volání)
H  kdo   na pomoc   mi   B přijde, (přijde)
od   Eb m nepřátel mě   uchrá Db ní (mě   uchrání)
a   H kdo neodsou B dí mě?
2.  Pro mou   nepravost ubývá   mi sil,
cítím se   zahanben, že   jsem pochybil.
Jsem nádoba   prázdná, co   v prach   se rozpadá,
naplň mne,   Pane, tebe   postrádám!
R:  Kdo   Eb m uslyší mé   volá Db ní, (mé   volání)
H  kdo   na pomoc   mi   B přijde, (přijde)
od   Eb m nepřátel mě   uchrá Db ní (mě   uchrání)
a   H kdo neodsou B dí mě?
3.  Hlasy kolem   šeptají, hrozí   mi záhubou,
ve chvíli   nejtěžší utíkám   za Tebou.
A pevně   věřím, že   nedopustíš pád,
než stanu   ve Tvých   dveřích, budeš   při mně   stát!
R2:  Že uslyšíš   mé volání
a na   pomoc mi   přijdeš,
od nepřátel   mě uchráníš,
neodsoudíš mě!
Zpěvník ProScholy.cz 2024