Skrýt akordy
R:  E m Zaradoval jsem,   když mi   G řekli,
D do domu   Hospodina   E m půjdeme.
1.  A m Zaradoval jsem   se, když   mi   E m řekli,
F do domu   Hospodina   C půjdeme.
A naše   A m nohy již   E m stojí
ve tvých   F branách,   C Jeruzalé G me.
R:  E m Zaradoval jsem,   když mi   G řekli,
D do domu   Hospodina   E m půjdeme.
2.  Tam   A m nahoru vystupují   E m kmeny
F vzdát   C Hospodinu chválu.
A m Jak to   zákon přikazuje   E m Izraeli,
aby   F chválil   C Hospodinovo jmé G no.
R:  E m Zaradoval jsem,   když mi   G řekli,
D do domu   Hospodina   E m půjdeme.
3.  Pro své   A m bratry, pro   své   E m druhy
F vyhlašuji:   C "Budiž v   tobě pokoj!"
A m Pro dům   E m Hospodina, našeho   F Boha,
C usiluji o   tvé   G dobro.
R:  E m Zaradoval jsem,   když mi   G řekli,
D do domu   Hospodina   E m půjdeme.
Zpěvník ProScholy.cz 2024