Píseň ke sv. Josefu (Dlouhá je cesta do tvého města)

2210

Autoři: Marie Holková, Vít Petrů

Skrýt akordy
1.  Dlouhá je   cesta do   tvého města,
ó Pane   můj, hříchy   nám brání
dal zůstat   na ní,   ó Pane   můj.
Dlouhá je   cesta do   tvého města,
ó Pane   můj, hříchy   nám brání
dal zůstat   na ní,   ó Pane   můj.
Nemohu jíti   sám, přítele   v nebi   mám,
přítele v   nebi mám,   vroucně mu   zavolám:
R:  Josefe svatý,   dělníku Boží,
přispěj nám   pomocí svou!
Den je   tak zlatý,   když láska   hoří,
ochraň nás,   ochraň nás
před mocí   zlou.
Ochraň nás,   ochraň nás
před mocí   zlou.
2.  Srdce mé   chudé hledá   tě všude,
ó Pane   můj. Jsi   nad hvězdami
a jsi   zde s   námi, ó   Pane můj.
Srdce mé   chudé hledá   tě všude,
ó Pane   můj. Jsi   nad hvězdami
a jsi   zde s   námi, ó   Pane můj.
Tajemství krásné   znám,
má duše   je tvůj   chrám,
tiše v   něm poklelám.
R:  Josefe svatý,   dělníku Boží,
přispěj nám   pomocí svou.
Den je   tak zlatý,   když láska   hoří,
chceme jít,   chceme jít   tou cestou   tvou,
chceme jít,   chceme jít   tou cestou   tvou.
Zpěvník ProScholy.cz 2024