V jesličkách leží (Vánoční rytmická mše, Po přijímání)

3503

Autoři: Vít Petrů, Marie Holková

Skrýt akordy
P:  A   E 7   A
1.  A V jesličkách   leží   D všech světů   A Pán,
E 7 lidem byl   darem   A pro spásu   E dán.
A Hle, slávy   D Jeho   E 7 hvězdnatý   A lem,
E oblohou září   A nad Betlé E 7 mem.
A Oblohou   Gb m září,   D oblohou   E 7 A ří,
A oblohou   D září   E 7 na celou   A zem.
R:  A Sláva buď   D sláva,   E 7 věčnému   A Pánu,
A do nebe   D lidem   E 7 otvírá   A bránu,
D do nebe   H m bránu   E otvírá   A všem.
2.  A Bůh přišel   na svět   D rád mezi   A nás,
E 7 rozbořil hříchů   A ledovou   E hráz,
A mořem své   D lásky   E 7 zalévá   A zem.
E Radost a   pokoj   A přináší   E 7 všem.
A Radost a   Gb m pokoj,   D radost a   E 7 po A koj,
A radost a   D pokoj   E 7 najdete   A v Něm.
R:  A Sláva buď   D sláva,   E 7 věčnému   A Pánu,
A do nebe   D lidem   E 7 otvírá   A bránu,
D do nebe   H m bránu   E otvírá   A všem.
3.  A Tajemně volá   D všech světů   A Král:
E 7 Zde mezi   vámi   A jsem živý   E dál.
A V podobu   D Chleba   E 7 halím svou   A tvář,
E jen víra   spatří   A mé slávy   E 7 zář.
A Jen víra   Gb m spatří,   D jen víra   E 7 spa A tří,
A jen víra   D spatří   E 7 mé slávy   A zář.
R:  A Sláva buď   D sláva,   E 7 věčnému   A Pánu,
A do nebe   D lidem   E 7 otvírá   A bránu,
D do nebe   H m bránu   E otvírá   A všem.
C:  D Nám   E všem   A otvírá.
Zpěvník ProScholy.cz 2024