Skrýt akordy
  KYRIE
A m Pane, náš   Bože,   C smiluj   G se nad   C námi.
A m Ježíši Kriste,   C smiluj G  se   E též.
A m Duchu Svatý,   F slyš naše   D m prosby,   G Bože,   E m slituj   A m se.
A m Pane, náš   Bože,   C smiluj   G se nad   C námi.
A m Ježíši Kriste,   C smiluj G  se   E též.
A m Duchu Svatý,   F slyš naše   D m prosby,   G Bože,   E m slituj   F se.
A m Pane, náš   Bože,   C smiluj   G se nad   C námi.
A m Ježíši Kriste,   C smiluj G  se   E též.
A m Duchu Svatý,   F slyš naše   D m prosby,   G Bože,   E m slituj   A se.
GLORIA
A Sláva na   výsostech Bohu   D a na   zemi mezi   lidmi mír.
Vzdáváme ti   díky   E m 7 pro tvou   velkou slávu,
Gb m Pane a   Bože,   G nebeský Králi,   D Bože Otče   A všemohou D cí.   G
D Ty který   snímáš   E m 7 hříchy všeho   světa,
Gb m přijmi naše   prosby,   G smiluj se,   Pane,   D smiluj se   A nad ná D mi.   G
D Jenom ty   jsi   ( H m 7 ) Svatý,   E m 7 jenom ty   jsi   ( C 7+ ) Pán,
Gb m Ježíši   ( Gb 7 ) Kriste,   G se svatým   ( G m 6+ ) Duchem, ve   D slávě Boha   A Otce.
A D men.   A A D men.   D A D men.
CREDO
1.  G Věřím v   C jednoho   A m Bo D ha,
G Otce   C všemoc D G ho.
G Věřím   C i v   jeho   A Sy D na,
G Ježíš   C je jeho   H 7 jmé E m no.
R:  G D řím,   E m H m řím,   C G řím,   C a D   G men.
2.  G V Ducha   C Svatého   A m D řím,
G dárce   C života,   D G na.
G Jedné   C církvi se   A svě D řím,
G od Bo C ha je   po H 7 slá E m na.
3.  G Jeden   C křest já   vy A m zná D vám,
G v hříchů   C odpu D ště G ní.
G Vzkříše C ní oče A D vám,
G potom   C život   H 7 věč E m ný.
SANCTUS
A Svatý, svatý,   E třikrát svatý,   D zástupů všech   E Pán.
A Svatý, svatý,   E třikrát svatý,   D zástu E pů všech   A Pán.
A Hosana chóry   znějí,   E andělé chválu   pějí,
D zástupů všech   E Pán.
(Hosana.)   A Vchází ve   jménu Páně,
E na věky   požehnán je   D zástu E pů všech   A Pán.
AGNUS DEI
A m Beránku   F Boží, jenž   G snímáš hříchy   C světa,
A m smiluj se,   F smiluj se   G nad ná C mi.
A m Beránku   F Boží, jenž   G snímáš hříchy   C světa,
A m smiluj se,   F smiluj se   G nad ná C mi.   E
A m Beránku   F Boží, jenž   G snímáš hříchy   C světa,
A m daruj nám,   F daruj svůj   G po A m koj.
Zpěvník ProScholy.cz 2024