ko C vstá no F slun vá, C Kaž 1. F mu vše ži vot Bůh C vá, pro se G ptá ci. C Pán bou C mi je F S ná R: ci. C Pán A m vel E kou prá s tím buď mi je C Pán, G ven. zdra C po G po F s ná C den, ce
Skrýt akordy
1.  Každé ráno   slunko vstává,
probouzí se   ptáci.
Pán Bůh   všemu život   dává,
má s   tím velkou   práci.
R:  S námi   je Pán   po celý   den,
s námi   je Pán,   buď pozdraven.
2.  Přes den   síla jeho   ruky
jako pevná   skála
doprovází holky,   kluky,
buď mu   za to   chvála.
R:  S námi   je Pán   po celý   den,
s námi   je Pán,   buď pozdraven.
3.  A když   v noci   tiše spíme
stále nás   Bůh chrání.
Vzbudí nás,   jak dobře   víme,
ráno za   svítání.
R:  S námi   je Pán   po celý   den,
s námi   je Pán,   buď pozdraven.
Zpěvník ProScholy.cz 2024