Šalom

2228

Autor neznámý

Skrýt akordy
R:  Ša A lom, ša E lom, ša A lom,
D pokoj   A Páně   Gb m buď vždycky   E s vámi,
ša A lom, ša E lom, ša A lom,
D zůstávej   A stále   E s ná A mi.
1.  D Pane, ty   jsi   E řekl:
"Pokoj   E 7 svůj vám   A dávám."
D Nehleď na     A hříchy,
E jedno E 7 tu dej   A nám.
R:  Ša A lom, ša E lom, ša A lom,
D pokoj   A Páně   Gb m buď vždycky   E s vámi,
ša A lom, ša E lom, ša A lom,
D zůstávej   A stále   E s ná A mi.
2.  Všichni lidé   světa mohou   bratry být,
kdo uvěří   v Krista,   budou v   míru žít.
R:  Ša A lom, ša E lom, ša A lom,
D pokoj   A Páně   Gb m buď vždycky   E s vámi,
ša A lom, ša E lom, ša A lom,
D zůstávej   A stále   E s ná A mi.
Zpěvník ProScholy.cz 2024