Skrýt akordy
R:  G     D Pán dá   G požehnání a   E m pokoj svému   lidu.
Pán dá   G požehnání a   E pokoj svému   lidu.
Pán dá   A m požehná D ní a   H m pokoj svému   E m lidu.
Pán dá   A m požehnání a   H pokoj svému   lidu.
1.  E m Vzdejte Hospodinu,   A m Boží synové,
D vzdejte Hospodinu   G slávu a   moc.
E m Vzdejte Hospodinu   A m slávu
hodnou Jeho   G jmé D na.
2.  E m Hospodinův hlas   A m nad vodami.
D Hospodin nad   G spoustami vod,
E m Hospodin, jak   je   A m mocný.
G Hospodin, jak   je   D velkolepý.
3.  E m Vznešený Bůh   zabu A m rácel hromem,
D v Jeho   chrámu všichni   G volají „Sláva“!
E m Hospodin trůnil   A m nad potopou.
G Navěky bude   jako   D Král.
Zpěvník ProScholy.cz 2024