Skrýt akordy
  /:   E m Lidé všech   národů, tleskejte   v dlaně,
H 7 hlaholte Bohu,   plesejte zvučně.   :/
/:   E m Hospodin nejvyšší   vzbuzuje bázeň,
H 7 On je   král velký   nad celou   zemí. :/
Zpěvník ProScholy.cz 2024